Osiągnięte poziomy


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 250):

GMINY SĄ OBOWIĄZANE OSIĄGNĄĆ DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

GMINY SĄ OBOWIĄZANE OGRANICZYĆ MASĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:
1) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ko-munalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY:
1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
- 2013 r. – 19,91 %
- 2014 r. – 24,90 %
- 2015 r. – 36 %
- 2016 r. – 22,4 %
- 2017 r. – 44,28 %

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:
- 2013 r. – 0%
- 2014 r. – 84,31 %
- 2015 r. – 70 %
- 2016 r. – 92,88 %
- 2017 r. – 100 %

3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- 2013 r. – 33,47 %
- 2014 r. -  49,32 %
- 2015 r. – 7,93 %
- 2016 r. – 21,33 %
- 2017 r. – 34,35 %

 

Komunikat

03‑04‑2018 11:20:42

OSIĄGNIĘTE, PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY  KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (nie działające na podstawie umowy, o której mowa    w art. 6f ust. 1 u.c.p.g i nie świadczące usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki) , POZIOMY:

  1. recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych szkła:

EKO-REGION Sp. z o.o.PKWieluń

- 2013 r. 12%-

- 2014 r.14%-

- 2015 r. 16%14,55%

- 2016 r.20,1%14,92%

- 2017 r.22,7%10,27%

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:-

3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

EKO-REGION Sp. z o.o.

- 2013 r.-

- 2014 r.-

- 2015 r. -

- 2016 r.4,1%

- 2017 r.1,7%

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  12‑08‑2016 10:45:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  12‑08‑2016 10:45:57
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2019 11:23:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie