Konsultacje projektów aktów prawnych


Komunikat z załącznikami

07‑03‑2019 14:30:18

Biała Druga, dnia 5 marca 2019 r.

GKR.1431.3.2019

 

Informacja  o  wynikach   konsultacji    projektu  „ Programu  Opieki  nad Zwierzętami  Bezdomnymi  oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2019”.

Konsultacje  przeprowadzono   w  dniach  od 20.01.2019 r.  do 26.02.2019 r.  poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BIP.
Celem  konsultacji  było  poznanie  stanowiska  organizacji  pozarządowych,  których statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt, działającym  na  terenie  gminy.
W czasie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.

 

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

05‑02‑2019 10:38:20

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2019" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122).                 

Wójt Gminy Biała ogłasza konsultacje projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2019" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną na adres: sekretariat@biala.finn.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Biała w terminie do dnia 26 lutego 2019 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Biała.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Informacje o wynikach konsultacji opublikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała oraz przedstawione Radzie Gminy Biała.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa tel. (43) 841 90 90 wew. 28.

 

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑02‑2018 14:06:25

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2018" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).                 

Wójt Gminy Biała ogłasza konsultacje projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2018" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną na adres: sekretariat@biala.finn.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Biała w terminie do dnia 26 lutego 2018 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Biała.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Informacje o wynikach konsultacji opublikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała oraz przedstawione Radzie Gminy Biała.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa tel. (43) 841 90 90 wew. 28.

WÓJT

Aleksander Owczarek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  17‑01‑2014 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  17‑01‑2014 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2019 14:34:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie