Konsultacje społeczne


 

 

Plik pdf Informacja Wójta Gminy Biała o wynikach konsultacji
03‑02‑2021 15:15:55
w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Biała na lata 2021 - 2026.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Biała
20‑01‑2021 14:44:43
w sprawie przeprowadzenia planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biała w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Biała na lata 2021 - 2026.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
418KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 245/21 Wójta Gminy Biała z dnia 20 stycznia 2021 r.
20‑01‑2021 14:39:38
w sprawie przeprowadzenia planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biała w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Biała na lata 2021 - 2026.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wynikach konsultacji
04‑01‑2021 14:39:15
z mieszkańcami gminy Biała w zakresie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2021-2030
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Wójta Gminy Biała
02‑12‑2020 15:19:54
w sprawie przeprowadzenia planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biaław zakresie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2021-2030
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 228/20 Wójta Gminy Biała z dnia 30 listopada 2020 r.
02‑12‑2020 15:21:32
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biała dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2021-2030
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
563KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 327/18 Wójta Gminy Biała z dnia 25 czerwca 2018 r.
25‑06‑2018 14:38:28
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Biała o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017-2020 ...

04‑10‑2017 15:03:14

Biała Druga, dnia: 4 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁA

o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska

dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2017 r. 519 z późn. zm.), art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Z treścią projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Biała na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy - zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania oraz w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biala.finn.pl.

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 27 października 2017 r., w następujących formach:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, pok. nr 12 w godzinach urzędowania;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gminabiala.pl;

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Biała. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt

Aleksander Owczarek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  13‑12‑2016 12:07:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  13‑12‑2016 12:07:51
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2021 15:18:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie