Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gmina Biała Marek Pluskota 136408
Sposoby finansowania działalności Marek Pluskota 115048
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 101989
Władze Gminy Paweł Sztoch 99628
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86667
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85566
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77655
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76346
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74881
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73842
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69972
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 69052
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Marek Pluskota 67367
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67352
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 66041