Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gmina Biała Marek Pluskota 135015
Sposoby finansowania działalności Marek Pluskota 115046
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 101769
Władze Gminy Paweł Sztoch 99569
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86665
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85557
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77655
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76339
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74866
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73824
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69970
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 69047
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Marek Pluskota 67363
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67343
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 66018