Uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
948KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/112/16 Rady Gminy Biała z dnia 22 czerwca 2016 r.
12‑08‑2016 09:56:56
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/111/16 Rady Gminy Biała z dnia 22 czerwca 2016 r.
12‑08‑2016 09:55:29
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy Biała z dnia 22 czerwca 2016 r.
12‑08‑2016 09:53:43
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/109/16 Rady Gminy Biała z dnia 22 czerwca 2016 r.
12‑08‑2016 09:52:23
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XV/98/16 Rady Gminy Biała z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12‑08‑2016 09:49:48
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Bała z dnia 17 lutego 2015 r.
12‑08‑2016 09:43:42
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY BIAŁA z dnia 30 kwietnia 2015 r.
14‑05‑2015 11:43:48
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR VII/47/15 RADY GMINY BIAŁA z dnia 30 kwietnia 2015 r.
14‑05‑2015 11:42:00
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  02‑05‑2013 13:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  02‑05‑2013 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2018 07:21:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie