Dodatkowe informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Komunikat

12‑08‑2016 10:14:59

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY BIAŁA


Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wygrała Firma:

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
97- 400 Bełchatów


Spółka będzie odbierała odpady w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. W  tym okresie  zostaną zorganizowane dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - o terminach odbioru odpadów Urząd Gminy poinformuje mieszkańców.
Ww. odpady można również wywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (przez cały rok).


MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przekazanych do składowania


Instalacja  Dylów „A”, 98-330 Pajęczno.

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się w następujący sposób i z częstotliwością:
1) odpady komunalne (pojemnik z zieloną pokrywą) - raz w miesiącu;
2) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriało¬we (pojemnik z żółtą pokrywa) - raz w miesiącu;
3) szkło (pojemnik z pomarańczową pokrywą ) - raz na trzy miesiące;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony — należy zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez cały rok, bądź wystawiać przed posesję w terminie ogłoszonej przez gminę zbiorki - przynajmniej raz w roku;
5) przeterminowane leki — przekazywać do odpowiednich pojemników ustawionych w aptece — przez cały rok;
6) zużyte baterie i akumulatory — zbierać i przekazywać do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu ustawionych w szkołach i w Urzędzie Gminy przez cały rok;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz chemikalia — wywozić bezpośrednio do punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone dopuszcza się zago-spodarowanie we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych;

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

03‑04‑2018 10:45:23

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY BIAŁA

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych” wygrała Firma:

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
97- 400 Bełchatów

Umowa została zawarta w dniu 22 czerwca 2017 r. i obejmuje okres od 26 czerwca 2017 r. do 31 maja 2021 r.

Wykonawca 4 razy w okresie trwania umowy przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz zużytych baterii i akumulatorów również gromadzonych indywidualnie przez mieszkańców. Termin odbioru odpadów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na jeden miesiąc przed planowaną zbiórką. O terminach odbioru odpadów Urząd Gminy poinformuje mieszkańców.

Ww. odpady można również wywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (przez cały rok).

 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przekazanych do składowania

 Instalacja  Dylów „A”, 98-330 Pajęczno.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

03‑04‑2018 10:57:34

ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY

pochodzący z gospodarstw domowych

  1. Nazwa Firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

EKO-REGION Sp. z o.o.,ul. Bawelniana 18, 97- 400 Bełchatów

 

   2. Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

– Maręże, gmin Skomlin.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  26‑07‑2013 08:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  26‑07‑2013 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2019 10:59:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie