Osiągnięte poziomy


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 250):

GMINY SĄ OBOWIĄZANE OSIĄGNĄĆ DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

GMINY SĄ OBOWIĄZANE OGRANICZYĆ MASĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:
1) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ko-munalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY:
1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
- 2013 r. – 19,91 %
- 2014 r. – 24,90 %
- 2015 r. – 36 %
2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:
- 2013 r. – 0%
- 2014 r. – 84,31 %
- 2015 r. – 70 %
3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- 2013 r. – 33,47 %
- 2014 r. -  49,32 %
- 2015 r. – 7,93 %

Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  12‑08‑2016 10:45:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  12‑08‑2016 10:45:57
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2016 10:54:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie