Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gmina Biała Marek Pluskota 115034
Sposoby finansowania działalności Marek Pluskota 114911
Władze Gminy Paweł Sztoch 98240
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 97369
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86549
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85274
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77597
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76255
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74332
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73539
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69824
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68869
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67228
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67124
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65467