Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Sposoby finansowania działalności Paweł Sztoch 114893
Gmina Biała Marek Pluskota 110331
Władze Gminy Paweł Sztoch 98010
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 95880
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86536
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85216
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77584
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76249
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74264
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73492
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69808
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68836
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67210
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67084
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65382