Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Sposoby finansowania działalności Paweł Sztoch 114885
Gmina Biała Marek Pluskota 108243
Władze Gminy Paweł Sztoch 97883
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 94909
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86525
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85193
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77581
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76243
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74232
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73465
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69785
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68809
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67198
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67071
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65320