Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Sposoby finansowania działalności Paweł Sztoch 114876
Gmina Biała Marek Pluskota 104031
Władze Gminy Paweł Sztoch 97569
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 94319
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86515
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85100
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77575
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76224
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74161
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73428
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69752
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68746
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67184
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67048
Wypis - wyrys z planu Marek Pluskota 65189