Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gmina Biała Marek Pluskota 121540
Sposoby finansowania działalności Marek Pluskota 114948
Władze Gminy Paweł Sztoch 98755
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 98360
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86595
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85350
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77619
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76284
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74597
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73620
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69869
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68932
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67288
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67173
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65620