Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Sposoby finansowania działalności Paweł Sztoch 114881
Gmina Biała Marek Pluskota 105589
Władze Gminy Paweł Sztoch 97684
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 94560
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86518
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85111
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77578
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76228
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74189
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73445
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69766
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68781
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67192
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67058
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65209