Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gmina Biała Marek Pluskota 119021
Sposoby finansowania działalności Marek Pluskota 114930
Władze Gminy Paweł Sztoch 98464
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 98001
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86564
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85314
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77611
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76267
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74411
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73581
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69848
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68908
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67250
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67147
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65547