Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Sposoby finansowania działalności Paweł Sztoch 114899
Gmina Biała Marek Pluskota 112540
Władze Gminy Paweł Sztoch 98100
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy Marek Pluskota 96666
Komisja Rewizyjna Marek Pluskota 86540
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 85248
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy Marek Pluskota 77590
Planowanie przestrzenne Marek Pluskota 76252
Rada Gminy, Komisje Marek Pluskota 74283
Sołectwa w Gminie Marek Pluskota 73510
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS Marek Pluskota 69814
Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Marek Pluskota 68855
Komisja Budżetowo - Gospodarcza Karolina Biegańska 67216
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Marek Pluskota 67105
Budżet Gminy Biała Marek Pluskota 65420