Zebrania wiejskie


Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Zabłocie

06‑09‑2019 14:47:10

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Zabłocie na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1830 w Remizie OSP w Zabłociu wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    

 


                                                                                    Sołtys Sołectwa Zabłocie
                                                        
             /-/ Michał Więzowsk
i

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Rososz

09‑09‑2019 08:25:47

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Rososz na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 2000 w Remizie OSP w Zabłociu wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Rososz
                                                        
        /-/  Edward Prażmowski

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Śmiecheń

09‑09‑2019 08:15:14

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Śmiecheń na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1830 w mieszkaniu Sołtysa – Śmiecheń 24, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Śmiecheń
                                                        
                      /-/ Alicja Krej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Wiktorów

09‑09‑2019 14:39:26

Biała Druga, dnia 6 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Wiktorów na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1830 w Remizie OSP w Wiktorowie wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Wiktorów
                                                        
              /-/ Ireneusz Dziuba

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Brzoza

06‑09‑2019 09:14:51

Biała Druga, dnia 6 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Brzoza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 1830 w Remizie OSP Brzoza wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Brzoza
                                                        
              /-/ Piotr Sułkowski

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Naramice

10‑09‑2019 10:05:06

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.


K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Naramice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1830 w Remizie OSP w Naramicach wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Naramice z uwzględnieniem kontynuacji budowy chodnika.
4. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
6. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Naramice
                                                        
   /-/ Zdzisław Suwara

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Kopydłów

09‑09‑2019 08:10:41

Biała Druga, dnia 6 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Kopydłów na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu  20 września 2019r. (piątek) o godz. 1830 w Świetlicy w Kopydłowie wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Kopydłów
                                                        
   /-/ Marian Grzesiak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Młynisko Wieś

05‑09‑2019 09:21:25

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Młynisko Wieś na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1830 w Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Młynisko Wieś
                                                        
                      /-/ Andrzej Kapral

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Młynisko Pierwsze

05‑09‑2019 08:21:12

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Młynisko Pierwsze na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 2000 w Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030.    


                                                                                    Sołtys Sołectwa Młynisko Pierwsze
                                                        
                       Paweł Mikuś

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda - Zebranie wiejskie Sołectwa Biała Rządowa

05‑09‑2019 09:27:24

Biała Druga, dnia 5 września 2019 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała Rządowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 1830 w Remizie OSP w Białej Rządowej, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2020 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    

 

                                                                                    Sołtys Sołectwa Biała Rządowa
                                                        
                     /-/ Stanisława Bakota

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 304 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2019 08:37:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie