OBWIESZCZENIE


Plik pdf Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
31‑08‑2017 14:11:18
dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4717E Czastary - Biała w miejscowości Biała Kopiec od przejazdu kolejowego w miejscowości Łyskornia do drogi krajowej nr 74
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
723KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Biała z dnia 27 lipca 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego
28‑07‑2017 11:46:01
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4717E Czastary- Biała w miejscowości Biała-Kopiec od przejazdu kolejowego w miejscowości Łyskornia do drogi krajowej nr 74.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
745KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Wójta Gminy Biała
06‑07‑2017 13:29:02
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4717E Czastary - Biała w miejscowości Biała-Kopiec od przejazdu kolejowego w miejscowości Łyskornia do drogi krajowej nr 74.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
16‑06‑2017 12:02:29
dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 4717E Czastary Biała w miejscowości Biała-Kopiec od przejazdu kolejowego w miejscowości Łyskornia do drogi krajowej Nr 74.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
799KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego

16‑06‑2017 12:00:40

Wieluń, dn. 16.08.2016

Znak: AB.6740.494.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WIELUŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Pan Sebastian Kania, zam. Mokrsko 275A, 98 — 345 Mokrsko, w dniu 16.08.2016 r. wydana została decyzja Nr 674/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynków inwentarskich, budynku magazynu żywca, zbiorników na gnojowicę, przepompowni gnojowicy, zbiornika przeciwpożarowego, silosów paszowych, zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, osadnika popłuczyn, instalacji sanitarnych i energetycznych w ramach budowy gospodarstwa rolnego (etap I, etap II), zlokalizowanych na działkach o nr geod. 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, obręb Młynisko Wieś, gmina Biała

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 07.30-15.30, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 60 (parter), tel.: (43) 843-79-12.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
561KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
07‑01‑2016 14:41:40
o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze zloża kruszywa naturalnego (piasku) Młynisko ll
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
12‑11‑2015 14:45:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organu współdziałającego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
419KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
12‑11‑2015 14:40:00
Wójt Gminy Biała podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o Panu Jarosławie Tarka zam. Osowa Sień  119, 67 -400 Wschowa o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Młynisko II na dzialkach ewidencyjnych nr 991,992, 993,994,997 obręb geodezyjny Młynisko Wieś, Gmina Biała.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 29 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  26‑09‑2012 08:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  26‑09‑2012 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2017 09:13:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie