Rada Gminy, Komisje

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji. Dane kontaktowe osób (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym zarząd zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady. W kadencji 2014 - 2018 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Małgorzata Pichlak
Przewodnicząca Rady Gminy
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Pichlak
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Lila Maciejewska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Imię:
Lila
Nazwisko:
Maciejewska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Władysław Bakota
Radny
Imię:
Władysław
Nazwisko:
Bakota
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Beata
Nazwisko:
Czochara
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Dwornicka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Marian Grzesiak
Imię:
Marian
Nazwisko:
Grzesiak
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Kamola
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anna
Nazwisko:
Kiczka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Zbigniew Kupski
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Kupski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Jolanta Majchrowska
Radna
Imię:
Jolanta
Nazwisko:
Majchrowska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  31‑05‑2007 10:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2016 13:07:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive