Konsultacje projektów aktów prawnych


Komunikat z załącznikami

06‑02‑2018 14:06:25

Ogłoszenie

o konsultacjach projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2018" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).                 

Wójt Gminy Biała ogłasza konsultacje projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Biała w roku 2018" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu programu. Opinię należy przesłać drogą pocztową, elektroniczną na adres: sekretariat@biala.finn.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Biała w terminie do dnia 26 lutego 2018 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Biała.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Informacje o wynikach konsultacji opublikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała oraz przedstawione Radzie Gminy Biała.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa tel. (43) 841 90 90 wew. 28.

WÓJT

Aleksander Owczarek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  17‑01‑2014 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  17‑01‑2014 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2018 14:10:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie