Sesje Rady Gminy Biała


Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej

17‑10‑2017 10:00:17

 Biała Druga, dnia 13 października  2017 r.

RG.0012.1.26.2017                                                                         

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 830 w sali Urzędu Gminy – II piętro, sala nr 24.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu i wniosków pokontrolnych dotyczących wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2016 r. na dzień 30 września 2017 r. kierowników oraz pracowników Urzędu Gminy Biała, GOKiS, GOPS, GCUW, SPZPOZ w Białej.
 5. Przedstawienie Uchwały Nr IV/187/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 roku.
 6. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Daniel Sazon

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

20‑10‑2017 14:30:42

Biała Druga, dnia 18 października 2017 r

RG.0012.3.27.2017

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy  Biała – II piętro, sala nr 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia istwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej im. Marii Konopnickiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Białej im. Marii Konopnickiej,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
   w Młynisku,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
   w Naramicach.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Władysław Bakota

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej

20‑10‑2017 14:36:07

Biała Druga, dnia 18 października 2017 r.

RG.0012.2.28.2017

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu  Gminy  Biała – II piętro, sala nr 24.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia istwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej.

 5. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.

 6. Sprawy różne.

 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej

Barbara Pawełczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porządek obrad na XXX Sesję Rady Gminy Biała

20‑10‑2017 14:42:13

Biała Druga, dnia 18 października 2017 r.

RG.0002.27.2017

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Biała, która odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej – parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy.

3.  Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.  Informacja o realizacji interpelacji i wniosków.

6.  Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

 • Wójta,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.

     8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na rok 2017,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej im. Marii Konopnickiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Białej im. Marii Konopnickiej,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
  w Młynisku,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
  w Naramicach.

      9.   Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.

   10. Przyjęcie sprawozdań z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017.

    11.  Przedstawienie informacji o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych.

     12.  Sprawy różne i wolne wnioski.

     13.  Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Biała

Małgorzata Pichlak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  15‑12‑2006 08:22:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  15‑12‑2006 08:22:25
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2017 14:50:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie