Sesje Rady Gminy Biała


Porządek posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej

14‑06‑2018 12:35:18

Biała Druga, dnia 11 czerwca 2018 r.

RG.0012.2.32.2018

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 800 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała – I piętro, sala nr 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia istwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 • udzielenia Wójtowi Gminy Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wieluńskiemu,
 • ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

5.  Przedstawienie „Informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2017 na terenie Gminy Biała”.

6.  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała za rok 2017.

7.  Informacja dotycząca zaległości podatkowych i podjętych działaniach windykacyjnych.

8. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty  w 2017 roku.

9.   Sprawy różne.

10.   Zakończenie posiedzenia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ

 

JOLANTA MAJCHROWSKA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

14‑06‑2018 12:51:38

Biała Druga, dnia 11 czerwca 2018 r.

RG.0012.3.33.2018

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1030 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała – I piętro, sala nr 18.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i  stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.    Zaopiniowanie uchwał w sprawach:

a)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
c)    wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Biała.

5.    Przegląd obiektów kulturalno – sportowych (place zabaw, boiska).
6.    Sprawy różne.
7.    Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu i Spraw Społecznych

Władysław Bakota

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porządek obrad na XXXVII Sesję Rady Gminy Biała

14‑06‑2018 13:11:29

Biała Druga, dnia 7 czerwca 2018 r.

RG.0002.34.2018
 

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Biała, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 830 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – I piętro, sala nr 18.   

Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.  Informacja o realizacji interpelacji i wniosków.
6.  Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

a) Wójta,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
d) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
b) udzielenia Wójtowi Gminy Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
c) zmian w budżecie gminy na rok 2018,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu,
f) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wieluńskiemu,
g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
i) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscu publicznym na terenie Gminy Biała,
j) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta.

9. Przedstawienie „Informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2017 na terenie Gminy Biała”,
10.  Sprawy różne i wolne wnioski.
11.  Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Biała

Małgorzata Pichlak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  15‑12‑2006 08:22:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  15‑12‑2006 08:22:25
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2018 13:19:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie