Zebrania wiejskie


Zebranie Wiejskie - Sołectwo Biała-Parcela

04‑09‑2018 11:29:28

 Biała Druga, dnia 4 września 2018 r.


K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała Parcela na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1830 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biała – I piętro, sala nr 18 wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    


Sołtys Sołectwa Biała Parcela
                                                                                               Beata Czochara

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Wiktorów

04‑09‑2018 11:33:08

Biała Druga, dnia 4 września 2018 r.


K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Wiktorów na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września  2018 r. (czwartek) o godz. 2000 w Remizie OSP w Wiktorowie wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przyjętych Uchwałą Nr 7 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiktorów z dnia 15 września 2017 r.
5. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
7. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030.    

 

                                                                                        Sołtys Sołectwa Wiktorów
                     Ireneusz Dziuba

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Zabłocie

05‑09‑2018 11:37:21

Biała Druga, dnia 4 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Zabłocie na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 14 września  2018 r. (piątek) o godz. 1830 w Remizie OSP w Zabłociu, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1900.    

                                                                   Sołtys Sołectwa Zabłocie
                                                                                      Halina Bącela

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Rososz

05‑09‑2018 11:41:23

Biała Druga, dnia 4 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Rososz na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 2000 w Remizie OSP w Zabłociu wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2030.    

 

                                                             Sołtys Sołectwa Rososz
 Edward Prażmowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Młynisko Wieś

10‑09‑2018 11:22:06

Biała Druga, dnia 6 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Młynisko Wieś na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w Szkole Podstawowej w Młynisku wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1830.    

                                                                                 Sołtys Sołectwa Młynisko Wieś
                                                                                                Elżbieta Mikuś

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Młynisko Pierwsze

10‑09‑2018 11:26:07

Biała Druga, dnia 6 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Młynisko Pierwsze na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1930 w Szkole Podstawowej w Młynisku wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2000.   

                                                                                 Sołtys Sołectwa Młynisko Pierwsze
                                                                                                  Paweł Mikuś

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Brzoza

10‑09‑2018 11:34:50

Biała Druga, dnia 6 września 2018 r.


K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Brzoza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 1800 w Remizie OSP Brzoza wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1830.   

                                                                                        Sołtys Sołectwa Brzoza
                      Piotr Sułkowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Biała Rządowa

10‑09‑2018 13:33:29

Biała Druga, dnia 10 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Biała Rządowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 1930 w Remizie OSP Biała Rządowa, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach przyznanych środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przyjętych Uchwałą Nr 11 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biała Rządowa z dnia 17 lipca 2018 r.
5. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
7. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2000.    

 

                                                                                Sołtys Sołectwa Biała Rządowa
                                                                                          Władysław Bakota

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Łyskornia

10‑09‑2018 11:38:05

Biała Druga, dnia 6 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Łyskornia na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1800 w Gminnym Centrum Informacji w Łyskorni wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.


W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 1830.    

 

                                                                                  Sołtys Sołectwa Łyskornia
                                                                                                 Marta Żbik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Janowiec

10‑09‑2018 11:41:10

Biała Druga, dnia 6 września 2018 r.

 

K U R E N D A

Uprzejmie zapraszam mieszkańców Sołectwa Janowiec na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1930 w pomieszczeniu Hydroforni – Poręby wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opracowanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Sprawy różne – dyskusja, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie, zebranie odbędzie się w tym samym dniu w II terminie, tj. o godz. 2000.    


                                                                                      Sołtys Sołectwa Janowiec
                                                                                             Grażyna Bacmaga

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 268 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 27
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  11‑12‑2006 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2018 13:38:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie