Ogłoszenia, kurendy


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
931KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr XXXV/209/17 Rady Powiatu w Wieluniu

23‑11‑2017 08:13:35

UCHWAŁA NR XXXV/209/17

RADY POWIATU W WIELUNIU
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego  na 2018 rok


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2142, 2003, z 2017 r. poz. 1015, 1200) po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Wielunia, Wójtów Gmin: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek na terenie miasta Wielunia według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu wieluńskiego poza miastem Wieluń według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dostępność świadczeń farmaceutycznych na terenie powiatu wieluńskiego w 2018 r. w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, zapewni całodobowo funkcjonująca apteka „Rajska” przy ulicy Częstochowskiej 57 w Wieluniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu
 
mgr inż. Krzysztof Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie P0001.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

30‑08‑2016 13:34:09

Urząd Gminy Biała informuje, iż od września br. do punktu ŁODR Bratoszewice funkcjonującego w Urzędzie Gminy Biała oddelegowana została z Rejonowego Zespołu Doradców w Wieluniu Pani Agnieszka Trojak – Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi.

Dyżur będzie pełnić w każdą środę w godzinach od 800 do 1500– obsługa rolników Gminy Biała pok. nr 30 - II piętro Urzędu Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KURENDA

30‑08‑2016 13:28:47

Biała, dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

K U R E N D A

         Informuje się, że zmieniony został Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Biała i w związku z tym z dniem 12 września 2016 r. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach :

1) poniedziałek  700 - 1500

2) wtorek          700 - 1500

3) środa           800 - 1600

4) czwartek       700 - 1500

5) piątek           700 - 1500

Informujemy również, że kasa Urzędu Gminy Biała czynna jest w godzinach :

1) poniedziałek 700 - 1400

2) wtorek          700 - 1400

3) środa           800 – 1500

4) czwartek       700 - 1400

5) piątek           700 - 1400

Równolegle również czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej i Gminnego Zespołu Oświaty w Białej dostosowany został do czasu pracy Urzędu Gminy Biała.

Zmiana w organizacji czasu pracy Urzędu jest próbą uczynienia większej jego dostępności dla mieszkańców w godzinach popołudniowych.

 

WÓJT

/-/ Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kurenda

11‑07‑2016 13:51:43

Biała, dnia 7 lipca 2016 r.


KURENDA

W ślad za pismem Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział terenowy w Warszawie znak: WAŁÓ.SGZ.076.2.1.988.2016.TM z dnia 21 czerwca 2016 r. w załączeniu przekazujemy informację dotyczącą uruchomienia specjalnego serwisu internetowego, poświęconego nowym przepisom regulującym obrót nieruchomości rolnych.
Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Ponadto istnieje możliwość skopiowania na własny komputer nowych aktów prawnych oraz zapoznanie się z problemami obejmującymi tę problematykę.

 

Wójt

Aleksander Owczarek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  28‑05‑2015 14:13:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Pluskota
email: m.pluskota@biala.finn.pl tel.:(043) 841 90 90 fax: (043) 841 90 18
, w dniu:  28‑05‑2015 14:13:20
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2017 15:13:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie